Басты бет » Мемлекеттік рәміздер және ресми рәсім (этикет)

Мемлекеттік рәміздер және ресми рәсім (этикет)


       Мемлекеттік рэміздерге айрықша қүрмет көрсету — халықаралық қарым-қатынас тәжірибесінде тарихи қалыптасқан және ресми орнықтырылып келе жатқан тэртіп. Ол — мемлекег басшыларының ресми сапарларын реттейтін арнайы протокол бойынша ерекше қадағаланатын нормалардың бірі. Мысалы, мемлекег басшысын қарсы алу және шығарып салу кезінде ел әнүраны орындалады. Дипломаггар кез келген елмен таныстығын ең алдымен сол мемлекеттің ресми рәміздерін танып-білуден бастайды. Бүл елтану әліппесіне жатады.
       Мемлекеттік рэміздерге көзқарастан сол елге деген ықылас пен пейіл дәрежесі аңғарылады. Бүл ретте орын алған кез келген ресми немқүрайдылық пен кемсітушілік елді қүрмеггемеу деп бағаланып, кейде мемлекетаралық қарым- қа тынастарға салқынын тигізеді, тіпті белгілі бір шиеленістерге апарып соғуы мүмкін.
       Мүндай көзқарас рәміздердің үлттық сана-сезім және азаматгық сәйкестік Туралы үгымдарда айрықша орын алатындығына негізделген. Талай үрпақтар елтаңба көтерін, желбіреген ту үстап, асқақ әндер шырқап аса үлы ерліктер жасаганына тарих куә. Ержүрек саяхаТшылар мен теңізшілер өздері ашқан жаңа жерлерде елінің ромізін қадап, белгі қалдырып отырған. Үлттық Тулар асТында Отанының еркіндігі мен бостандығы үшін жан аямай күрескен патриотгар қолында да қашан да үлтгық тулар желбірейді. Әлемнің көптеген халықтары өздерінің мемлекеттік рәміздерін иелену қүқығына қол жеткізу үшін небір ғаламат қиындықтарды бастан өткерді.
       Рәміздерді қүрметтеу — ту, елтаңба және әнүран пайдаланылатын жағдайларды әлеуметтік реттеуге байланыеты бірқатар үлттық дәстүрлер мен ресми рәсімдердің негізі болып саналады. Ресми роміздер бірыңғай мемлекеггік стильдің басТы үстыны қызмеТін атқарады.
       Мемлекетгік рэміздерге қүрмегпен қарау жоніндегі үлттық рәсімдердің сипаты мен деңгейі эр елде эр түрлі көрініс тапқан. Оған эр елдің менталитеті мен саяси мәдениеті тікелей ықпал ететіні айқын байқалады. Дамудың жоғарғы сатысына көтерілген, демократиялық жолмен өркендеп келе жатқан әрі идеологиялық мойынтүрық не екенін білмейтін АҚШ-та мемлекеггік туға ізет таныту — жалпыхалықтық қүндылық бағдары, жоғары отаншылдық көрінісі және мемлекеттік мүдделерге адалдық танытудың бір көрінісі деп есептеледі. Швецияда жылма-жыл үлтгық мереке ретінде аталып жүрген Мемлекеттік ту күні бар.
Қазақстанда қазір қоғамдық сана деңгейінде мемлекеттік рәміздер образьш әркімнің өз қабылдауы арқылы бойға сіңіру және оларды ел азаматтарының жеке рухани қүндылықтарына айналдыру процесі жүріп жатыр. Бүл — ел егемендігі, мемлекеттік тәуелсіздіктің орнығу тарихында оның нышандарын ресми белгілеу олардың адамдар санасыңда орнығуынан бүрын жүзеге асқан кезде болатын қалыпты қажеттілік, заңды қүбылыс.
       "Дана — Центр” саяси білім орталығы өткізген әлеуметтік зерттеулерге (1999 жыл) қарағанда, Отан үғымын барышна толық беретін ресми рәміз — мемлекеттік ту. Респондеттердің 44 проценті осылай ойлайды. Олардың 31 проценті мемлекеттік елтаңбаға басым баға береді. Сүралғандардың көзқарасы бойьшша, мемлекеттік әнүранның Отан үғымымен астастығы олардан кейінгі кезекте түр.
Мемлекеттік рәміздердің жалпыүлттық деңгейде мойьшдалуы, ел азаматтарының сана-сезімінде барьшша терең сәулеленуі — оларға деген қүрмет сезімін қамтамасыз етудің бірден-бір кепілі. Тек сондай әлеуметтік негіз ғана ресми рәміздердің және оларға байланыеты ор алуан идеяларды тиімді пайдалану практикасына қатысты үлттық дәстүрлер қалыптастыруға мүмкіндік береді.
       Біздің елімізде мемлекеттік рәміздерді қүрметтеу конституциялық нормаға жатады. ҚР Конституциясының 34- бабында: "Әркім Республиканың мемлекеттік рәміздерін қүрметтеуге міндетті” деп тайға таңба басқандай анық жазылған. ҚР Президентінің Конституциялық Заң күші бар "Қазақстан Республикасының Мемлекеггік роміздері туралы” жарлығында да ел азаматтары, сондай-ақ Қазақстан аумагыңда жүрген адамдар ҚР Мемлекеттік туын, Мемлекеттік елтаңбасын, Мемлекеггік әнүранын қастерлеуге тиіс делінген. Ел азаматтары бойында оларға деген қүрмет сезімін қалыптастыру жонінде шаралар өткізу және рәміздерді кең насихаттау міндеті Үкіметке, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалар мен астананың әкімдеріне жүктелген.
       Эр адамның ой-еанасы арқылы өтіп, жан-жүрегімен қабылданған азаматтық позициясына айналған мемлекеттік рәміздері қастерлеу көзқарасы жоғары патриотизмнің, Отанға деген сүйіспеншіліктің және ел мүддесін өзге мүдцелердің бәрінен жоғары қоюға баулудың өзегі болып табылады.
       Осындай жағдайды орнықтыру және соған сәйкес белгілі бір орекеттік-еезімдік императивтер тәрбиелеу үшін ел рәміздерін жақсы білудің орны өзгеше. Ресми рәміздер қашан да адамдар санасында мемлекеттілік идеясын және соған сәйкес қүндылық бағдарларьш қалыптастыруға, өркениетгілік пен мәдениеттілік рухын орнықтыруға тікелей эсер етіп келгенін және бүдан әрі де солай бола беретінін ешқашан да естен шығармаған жөн.

Біз әлеум.желідемізӘзірленіп жатқан жобалар...
Күрке

200
Сұрау
Бұл пайдалы
Ежедневные курсы валют в Республике Казахстан


Сіздің қалаңыз дұрыс анықталмаса, басқа қаланы таңдауыңызға болады.

Ak-Sakal жобасы "Қазақстан" сайтының тақырыптары.
ҚР Мемлекеттік рәміздер

Ak-Sakal жобасы "Қазақтар" сайтының тақырыптары.
Аталған тақырыпқа әлі бір де бір сайт жасалған жоқ.
Көрсетілген қолайсыздықтар үшін кешірім сұраймыз.

Ak-Sakal жобасы "Пайдалылар" сайтының тақырыптары.
Аталған тақырыпқа әлі бір де бір сайт жасалған жоқ.
Көрсетілген қолайсыздықтар үшін кешірім сұраймыз.

Ak-Sakal жобасы "Ойын-сауық" сайтының тақырыптары.
Аталған тақырыпқа әлі бір де бір сайт жасалған жоқ.
Көрсетілген қолайсыздықтар үшін кешірім сұраймыз.